Mijn liefde voor film & theater

“Het contact met anderen en met je gevoelens vind ik het mooie aan acteren,” zegt Vincent. “Als acteur ben je in het hier en nu. Je laat aanwezigen iets beleven. Je wilt het liefste dat de toeschouwers de hele tijd op het puntje van hun stoel zitten. Het publiek moet niet denken ‘hij gaat nu zitten omdat dat moet van de regisseur’, maar voelen dat de acteur gaat zitten omdat hij of zij wíl gaan zitten. Als acteur zoek je dus constant naar wat wel en wat niet werkt. Naar de noodzaak van je handelen. Die zoektocht is mooi.